Disclaimer

Algemeen 
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van Zuidweg Oogcontact. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Zuidweg Oogcontact aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Zuidweg Oogcontact of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zuidweg Oogcontact.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Zuidweg Oogcontact.

Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Zuidweg Oogcontact, Veerpromenade 23, 3351 HM te Papendrecht.